Eksperci

Szkolenia prowadzą eksperci Stowarzyszenia Konsumentów Polskich –  organizacji, która od 20 lat specjalizuje się w stosowaniu prawa konsumenckiego i która opiniowała nową ustawę o prawach konsumenta

Eksperci