Nowe obowiązki

Poznaj nowe zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, a także obowiązki informacyjne przedsiębiorców oraz zmiany dotyczące e-handlu i sprzedaży na odległość

Nowe obowiązki